Inventarisatie knelpunten voor overleg met LNV

Vooruitlopend op het overleg met LNV van maandag 6 april, heeft de KNMvD op 2 april een enquête uitgezet onder dierenartsen om de (economische) knelpunten te inventariseren. Via Vedias is ook een enquête onder para-veterinairen uitgezet.

Op dit moment zijn er vanuit de overheid geen maatregelen van kracht waardoor bepaalde diergeneeskundige handelingen verboden zijn. Dat betekent dat dierenartsen in principe het volledige pakket aan diergeneeskundige zorg mogen aanbieden. Uiteraard moeten dierenartsen zich daarbij wel houden aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast zijn er aanvullende hygiëne adviezen voor dierenartsenpraktijken, zoals beschreven in Vetinf@ct en op de website van de KNMvD. Het is  aan de dierenarts om een professionele en verantwoorde afweging te maken tussen zorg voor het dier en het risico op verspreiding van het coronavirus.

Het huidige pakket aan maatregelen dat de overheid nu heeft ingesteld tot 28 april kan echter tot knelpunten in dierenartsenpraktijk leiden. Uit overleg met het ministerie van LNV is duidelijk geworden dat op dit moment alleen dierenartsen die diensten verlenen aan de voedselketen worden gerekend tot de lijst van cruciale beroepen. Paarden- en gezelschapsdierenpraktijken vallen daar niet onder. De kans dat hier op korte termijn verandering in komt is klein. Hoewel de KNMvD zich hiervoor blijft inzetten is toevoeging aan de cruciale lijst nu niet persé noodzakelijk, zolang veterinaire zorg ook tijdens een strengere lockdown gewaarborgd is en er aandacht blijft voor knelpunten. Daarover is de KNMvD wekelijks met LNV in gesprek.

De huidige stand van zaken is dat paarden- en gezelschapsdierenartsen geen aanspraak kunnen maken op kinderopvang. Ook moeten deze dierenartsen thuis blijven wanneer één van hun huisgenoten ziek is. Voor para-veterinairen gelden dezelfde beperkingen. Het gevolg is dat er (regionaal) problemen kunnen ontstaan met de bezetting, waardoor dierenartsenpraktijken bepaalde zorg niet meer kunnen leveren of zelfs moeten sluiten. Bovendien levert ook de maatregel om 1,5 meter afstand te houden problemen op bij de veterinaire dienstverlening. Zowel voor paarden- en gezelschapsdieren als bij landbouwhuisdieren.

De KNMvD heeft haar zorg uitgesproken over de hierboven beschreven knelpunten. Het risico bestaat namelijk dat de dierenarts, dieren niet meer de noodzakelijke zorg kunnen bieden. Om deze zorg te concretiseren heeft de KNMvD de problemen die door de coronamaatregelen in dierenartsenpraktijken zijn ontstaan, via een enquête geïnventariseerd.

Economische gevolgen

De coronacrisis raakt dierenartsenpraktijk ook in economische zin. Hoewel dierenartsenpraktijken wel open mogen blijven, heeft een deel van de dierenartsenpraktijken moeite om de bezetting rond te krijgen. Zij moeten daardoor noodgedwongen hun dienstverlening beperken of vestigingen sluiten. De overheid heeft aangekondigd het bedrijfsleven in economische zin te willen ondersteunen en daarvoor een aantal regelingen opgetuigd. De KNMvD heeft deze regelingen voor dierenartsenpraktijken op een rij gezet.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen