Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Coronavirus COVID-19

Mag ik een sneltest bij mijn werknemers laten afnemen?Mag je medewerkers vragen of ze gevaccineerd zijn?Mondkapje: verplicht of niet?Mag ik als werkgever de temperatuur van mijn werknemer opmeten?Ik heb een NOW-aanvraag ingediend, maar ook een ontslagaanvraag voor een langdurig zieke werknemer bij het UWV ingediend. Heeft die ontslagaanvraag negatieve gevolgen voor mijn NOW-tegemoetkoming?Kan ik tijdelijk de werklocatie/werkzaamheden van mijn werknemers wijzigen als gevolg van de coronacrisis?Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?Mijn werknemer is niet ziek, maar durft uit angst voor besmetting niet naar het werk te komen. Moet ik het loon doorbetalen?De re-integratie van een zieke werknemer loopt vertraging op door de coronacrisis. Heeft dit gevolgen voor de beoordeling door het UWV?Kunnen er (dier)geneesmiddelen ingezet worden in de humane zorg?Ik werk thuis,maar heb geen goede werkplekMijn werkgever weigert beschermende maatregelen te treffen. Wat kan ik doen?Ik heb een werknemer die nog in een re-integratietraject zitMijn werknemer valt onder de definitie “kwetsbaar”. Moet hij komen werken?Ik heb in februari een werknemer aangenomen die per 1 april met een proeftijd van 1 maand zou beginnen. Nu heb ik geen werk meer, mag ik de overeenkomst ontbinden op grond van het proeftijdbeding?Kan ik het toegezegde verlof intrekken?Mijn werknemer wil zijn verlof intrekken. Mag dat?Kan ik mijn werknemer dwingen om verlof op te nemen?Ik heb een werknemer met een tijdelijk contract verlenging toegezegd, maar nu eigenlijk geen werk meer voor hem. Mag ik terugkomen op mijn toezegging?Ik heb minder werk voor mijn (thuiswerkende) werknemer(s)Mijn werknemer kan en wil thuiswerken, maar kan niet het overeengekomen aantal uren werken, wat nu?Mijn werknemer kan niet komen omdat een huisgenoot/gezinslid koorts heeft, wat nu?Corona en de privacy van de werknemerKlopt het dat er een kat in België besmet is geraakt met het COVID-19 virus?Geen opvang kind mogelijk, wat nu?Wat kan ik mijn klanten vertellen?Hoe kan ik verspreiding van het coronavirus voorkomen bij visites?Hoe kan ik verspreiding van het Coronavirus op de dierenartsenpraktijk voorkomen?Kan ik uitstel van belastingbetaling krijgen als ondernemer tijdens de coronacrisis?Wat is er voor ZZp’ers geregeld tijdens de coronacrisis?Hoe zit het met de RI&E?Kunnen werkgevers nog werktijdverkorting aanvragen?Hoe te beoordelen of er sprake is van een spoedgeval is?Hoeveel van een diergeneesmiddel mogen dierenartsen meegeven?Mogen dierenartsen tijdens de coronacrisis telefonische of e-consulten uitvoeren om vervolgens medicijnen uit te schrijven?Mogen stagiaires in de praktijk zijn?Wat zijn de adviezen voor werkgevers omtrent COVID-19?Wat zijn de adviezen voor werknemers omtrent COVID-19?Vallen dierenartsen onder de zorg?