Is het chippen en vaccineren van honden verplicht?

Vanaf 1 april 2013 is het chippen van honden verplicht. Dit betekent dat honden (geboren vanaf deze datum) moeten worden gechipt binnen zeven weken na de geboorte. De registratie van deze chip (bij één van de door de overheid daarvoor aangewezen databanken) moet plaatsvinden binnen acht weken na de geboorte van de hond. Deze verplichtingen zijn opgenomen in artikel 7 van het Besluit identificatie en registratie van dieren.

Bedrijfsmatig gehouden huisdieren
Zodra huisdieren bedrijfsmatig worden gehouden gelden er een aantal regels. In dat geval moeten honden worden ingeënt tegen Parvo, de ziekte van Carré en Hepatitis Contagiosa Canis. Ook moeten de benodigde herhalingsentingen plaatsvinden.

Voor Parvo en ziekte van Carré geldt dat honden binnen 7 weken na de geboorte moeten worden ingeënt. Deze entingen moeten uiterlijk 7 dagen vóór het moment van verkoop of aflevering hebben plaatsgevonden.

Deze verplichtingen zijn opgenomen in artikel 8.3 van de regeling houders van dieren.

Wanneer handelt een houder bedrijfsmatig?
In de wet is niet specifiek vastgelegd wanneer iemand bedrijfsmatig houder is van huisdieren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft wel indicaties gedefinieerd op basis waarvan er wordt beoordeeld of er sprake is van bedrijfsmatig handelen. Indien er controle plaatsvindt moet de houder zelf aannemelijk maken dat sprake is van hobbymatig en niet bedrijfsmatig handelen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen