Kabinet lanceert meerjarenplan zoönosen

We leven in een wereld waar mens en dier steeds intensiever samenleven. Dat betekent dat de kans op zoönosen ook toeneemt. COVID-19 heeft ons met de neus op de feiten gedrukt en aangetoond dat een zoönose verreikende consequenties kan hebben. Ten opzichte van sommige andere landen hebben wij In Nederland op het moment al een vrij adequate zoönosenstructuur. Waarbij er goede samenwerking is tussen de betrokken instanties. Het ministerie van LNV en VWS hebben een actieplan opgezet om in de toekomst nog beter in te kunnen spelen op de ontwikkeling en verspreiding van zoönosen.  

Het actieplan richt zich op drie pijlers: preventie, detectie en respons. Tevens ligt er binnen al deze pijlers een focus op onderzoek en internationale inzet. De ministers geven aan dat in dit plan de nadruk ligt bij de preventie. Zo komt er onder andere meer toezicht op de (illegale) handel in dieren en vlees en wordt er meer ingezet op hygiënemaatregelen in de veehouderij. Ook noemt het ministerie Europese samenwerking om vogelgriepvaccinatie mogelijk te maken.  Het actieplan betreft een meerjarenplan en zal lopen tussen 2022 tot en met 2026 en kan in deze jaren mogelijk her en der nog herzien worden.  

Lees meer over het actieplan

Lees ook: dossier One Health 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen