One Health

‘One Health’ is de interdisciplinaire samenwerking van dierenartsen, artsen en milieudeskundigen om de gezondheid van mens, dier en milieu te verbeteren. De gezondheid van mens, dier en milieu zijn nauw met elkaar verbonden. Zo kunnen ziektes worden overgedragen van dier op mens en vice versa, kan het overmatig gebruik van antibiotica bij mens en dier schadelijk zijn voor het milieu en komen bepaalde aandoeningen vaker voor in gebieden met één of meerdere veehouderijen.

Zoönosen: de verbinding tussen de diergeneeskunde en geneeskunde

Een zoönose is een ziekte die kan worden overgedragen van dier op mens. Uitbraken van Q-koorts, Aviaire Influenza en COVID-19 zijn bekende voorbeelden van zoönosen die hebben laten zien dat de gevolgen voor de volks- en diergezondheid enorm groot kunnen zijn. Ongeveer 75% van de opkomende infectieziekten bij mensen hebben een dierlijke oorsprong. Dierenartsen hebben dan ook een belangrijke rol bij de signalering en bestrijding van zoönosen.
Jaarlijks publiceren het RIVM en de NVWA de “Staat van Zoönosen”. Hierin worden belangrijke en veel voorkomende zoönosen nader toegelicht.  Kijk voor meer informatie over het melden, signaleren en bestrijden van zoönosen in het Vademecum Zoönosen.

Veehouderij en gezondheid omwonenden en dierziekte monitoring

In Nederland zijn verschillende (onderzoeks)programma’s gaande op het gebied van One Health. Een goed voorbeeld van hoe One Health in de praktijk wordt toegepast is de dierziekte monitoring (early warning). Door vroegtijdig bepaalde dierziekten te herkennen, kan worden voorkomen dat dierziekten worden overgedragen op mensen. Een ander goed voorbeeld van One Health is het lopende onderzoek naar de invloed van de veehouderij op de gezondheid van omwonenden. Eerder hebben onderzoekers een bovengemiddeld percentage longontstekingen bij omwonenden van geiten- en pluimveehouderijen aangetoond. Daarentegen worden juist minder allergieën, astma en luchtweginfecties gezien bij mensen die wonen in de buurt van een veehouderijbedrijf. Tot op heden is er nog geen oorzakelijk verband gevonden tussen de aanwezigheid van veehouderijbedrijven en het krijgen van longontsteking. Op dit moment wordt gekeken wat de mogelijke oorzaken van het krijgen van een longontsteking zijn. Kijk voor meer informatie over dit onderzoek op rivm.nl/veehouderij-en-gezondheid.

Hoe blijf ik als dierenarts op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

Als dierenarts is het belangrijk goed op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van One Health. Daarom zijn er meerdere initiatieven om dierenartsen van informatie te voorzien. De One Health portal en Vetinf@ct zijn hier voorbeelden van.

De One Health portal
Om de samenwerking tussen de geneeskunde, diergeneeskunde en milieudeskundigen te verbeteren heeft het RIVM het “One Health-portal” opgezet. Dit platform richt zich op de uitwisseling van kennis uit de veterinaire en humane sector en het mogelijk maken van interdisciplinaire samenwerking. Kijk voor de One Health portal op www.onehealth.nl.

Vetinf@ct
In samenwerking met het RIVM, de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, de Gezondheidsdienst, de NVWA en Wageningen Bioveterinary Research is de berichtenservice vetinf@ct opgericht. Vetinf@ct heeft als doel dierenartsen te informeren over ontwikkelingen en/of incidenten rondom zoönosen. Hierin wordt ook aandacht gegeven aan de rol en handelingsmogelijkheden van dierenartsen. Door je aan te melden voor de elektronische berichtdienst Vetinf@ct ontvang je een e-mailnieuwsbrief op het moment dat er ontwikkelingen of incidenten over zoönotische infecties te melden zijn.
Wil je meer informatie over vetinf@ct of wil je je aanmelden? Kijk op rivm.nl of gddiergezondheid.nl.

Symposia en congressen
Ook worden er diverse symposia en congressen georganiseerd op het gebied van One Health. Enkele interessante symposia zijn het Nationaal Zoönose Symposium, Zoobiquity en het Symposium Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.

Contact

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Joost van Herten, senior beleidsmedewerker, via j.van.herten@knmvd.nl of 030 63 48 914.

Gerelateerde berichten