Kaderdag 2018 enerverend en actief

De locatie was perfect en de zonnige dag was perfect. De kaderdag 2018 van de KNMvD vond plaats, midden in het Groene Hart op Boerderij de Boerinn, in Kamerik.

In de loop van de ochtend verzamelden zich eerst de leden van de Ledenraad van de KNMvD en het bestuur voor een ingelaste vergadering. Twee belangrijke agendapunten.De (net aangetreden) leden werden geïnformeerd over de opzet en inrichting van de nieuwe verenigingsstructuur. Er werd met het bestuur en de ook aanwezige directeur van het bureau een uitgebreide, vruchtbare discussie gevoerd. De ledenraad heeft tot slot van de bijzondere ledenraadsvergadering vervolgens aangegeven de bestuurstermijn (tot februari 2021) van de voorzitter te willen verlengen. Daarmee kan Merel Langelaar, die daarmee instemde, in haar rol als voorzitter garant staan voor de continuïteit gedurende de overgangstermijn naar de nieuwe structuur en ook nog de nieuwe structuur mee helpen vormgeven.

Verenigingsstructuur.

Na de lunch, waar bestuursleden van GGL, GGG, DIMEO, GGP, GVS, DSK, de senioren en het bureau aansloten, werd met de groep van rond de 50 personen op geanimeerde wijze de nieuwe inrichting van de verenigingsbestuur en de activiteiten van de onderscheiden groepen besproken. Na de reorganisatie die het bureau het afgelopen jaar heeft ondergaan en in het veranderend speelveld van (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen op diergezondheid, -welzijn, volksgezondheid, voedselveiligheid, de veranderingen in de veterinaire infrastructuur, de ontwikkelingen van het onderwijs, was de aanpassing van de verenigingsstructuur een logische vervolgstap. De nieuwe structuur van de KNMvD als vertegenwoordiger van alle dierenartsen biedt nieuwe mogelijkheden voor effectieve belangenbehartiging. De aanwezigen herkenden die noodzaak en mogelijkheden en gaven het bestuur en de directeur nog enkele aandachtspunten mee.

Afscheid

Dankzij het mooie weer werd vervolgens ook het eten met daaropvolgend het afscheid van penningmeester Leendert-Jan Hofland een gebeurtenis waar lach en traan elkaar wisten af te lossen. Leendert-Jan werd door voorzitter Merel Langelaar, vanuit de Ledenraad door Annemarie Wieman en directeur Susan Mogony bedankt voor de inspanningen en inzet die hij heeft geleverd om de financiën van de KNMvD weer verder op de rails te krijgen. De dames roemden de financiële kennis en vaardigheden die Leendert-Jan inzette en om de zware last, die het penningmeesterschap van een grote vereniging is, die hij afgelopen jaren torste. Een daverend applaus van erkenning van alle aanwezigen onderstreepten die dankwoorden.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen