Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Klopt het dat er een kat in België besmet is geraakt met het COVID-19 virus?

In België is op 27 maart bekend geworden dat er een kat positief is getest op het virus. In Nederland is geen COVID-19 virus vastgesteld bij huisdieren. De verspreiding zoals we die nu wereldwijd zien komt door verspreiding tussen mensen. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat huisdieren een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Desondanks is het uit voorzorg verstandig om bij besmetting of klachten zoveel mogelijk het contact met huisdieren te vermijden; dat betekent niet aaien, niet knuffelen en 1,5 meter afstand houden en de normale hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren in acht te nemen, zoals handen wassen met water en zeep. Is er een iemand in het gezin ziek, en het huisdier is ook ziek, dan moeten alle huisgenoten het contact met een ziek dier vermijden. Als je zelf ziek bent of verschijnselen hebt, en je huisdier is ziek, kan het huisdier het beste binnen blijven. Als het gaat om een zieke hond, dan mag die kort worden uitgelaten door een andere persoon dan de patiënt.
De kans dat uw huisdier besmet is met het virus is zeer klein. Het algehele advies blijft staan om niet met een ziek dier naar de dierenarts te gaan maar eerst telefonisch contact op te nemen.

Meer informatie over het zoönotisch risico bij gezelschapsdieren vind je hier

De Q&A’s op Rijksoverheid.nl:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/dieren

De Q&A’s op RIVM.nl:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Huisdieren