Juridisch/wetgeving

Heb je vragen over het invullen van EU-dierenpaspoorten? Wat kan en mag de paraveterinair? Ondernemer en vragen over röntgen, RI&E of algemene voorwaarden? Geen probleem! Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.

Arbeidsovereenkomst

Ik heb in februari een werknemer aangenomen die per 1 april met een proeftijd van 1 maand zou beginnen. Nu heb ik geen werk meer, mag ik de overeenkomst ontbinden op grond van het proeftijdbeding?Kan ik het toegezegde verlof intrekken?Mijn werknemer wil zijn verlof intrekken. Mag dat?Kan ik mijn werknemer dwingen om verlof op te nemen?Ik heb een werknemer met een tijdelijk contract verlenging toegezegd, maar nu eigenlijk geen werk meer voor hem. Mag ik terugkomen op mijn toezegging?Stagiaire in dienst: stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst? Waar moet je op letten?“Een werkgever en een werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en goed werknemer te gedragen” (artikel 7:611BW). Maar wat is dan ‘goed’?Zieke werknemer in vaste dienst ontslaan; kan dat?Mijn werknemer is ziek en zijn contract loopt af. Moet ik hem in dienst houden?Mag een werkgever een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen?Mag een zieke werknemer op vakantie?Mag mijn werknemer naar de dokter onder werktijd?Mijn werknemer heeft een jaarcontract zonder tussentijdse opzegmogelijkheid. Nu wil hij toch eerder weg dan de overeengekomen einddatum? Moet ik daar akkoord mee gaan?Mag ik een contract voor bepaalde tijd van 5 maanden aanbieden met een proeftijd van 1 maand?In mijn contract voor bepaalde tijd staat dat dit van rechtswege afloopt. Nu wil ik eerder weg; kan dat?Ik krijg een contract voor bepaalde tijd met een concurrentie-/relatiebeding. Mag dat?Ik krijg een contract voor bepaalde tijd met een proeftijd van 1 maand. Mag dat?

EU-dierenpaspoort

Moet de officiële laboratorium uitslag van de rabiëstiter in bezit zijn van de eigenaar als hij/zij gaat reizen met een gezelschapsdier?Is het toegestaan om een EU-dierenpaspoort van een lidstaat anders dan het land van afgifte uit te geven? (bv. Een Belgisch paspoort in Nederland)Is het toegestaan om eigenaargegevens in het EU-dierenpaspoort af te plakken?In de nieuwe EU regelgeving rondom reizen met huisdieren en het EU-dierenpaspoort staat aangegeven dat het dier vanaf 12 weken tegen rabiës geënt kan worden. In de bijsluiter van veel farmaceuten staat 3 maanden. Wat moet ik aanhouden?Paspoort is kwijt: wat doe je met de chip of rabiësvaccinatie?Mag ik de gegevens m.b.t. de chip en rabiësvaccinatie van buitenlandse identificatiedocumenten overnemen?Moet ik gegevens van buitenlandse identificatiedocumenten van een hond ook bewaren?Wat kun je nog meer doen om bij uitgifte van een EU paspoort duidelijk te maken dat het dier uit het buitenland afkomstig is of de herkomst van het dier onbekend is?Is het toegestaan een Nederlands EU-dierenpaspoort af te geven aan een dier dat van buitenlandse afkomst is?Wat moet je als dierenarts registreren?Mag je in België of Duitsland een Nederlands EU-dierenpaspoort uitgeven?Mag een dierenarts een leeg EU-dierenpaspoort meegeven aan een fokker of eigenaar?Wat moet je doen als een dier een EU-dierenpaspoort heeft, maar deze is niet volledig of correct is ingevuld?Noteren van jaartallen in het EU-dierenpaspoortWanneer moet ik de “datum van inbrenging” of “datum lezen van de transponder” (rubriek III) invullen?Welke rubrieken in het EU-dierenpaspoort moet je, naast de eerder genoemde rubrieken, (zie ‘Welke rubrieken in het EU-dierenpaspoort moet je invullen en/of lamineren voordat je het EU-paspoort mag afgeven?’) invullen en/of lamineren voordat een eigenaar met een dier mag reizen?Welke rubrieken in het EU-dierenpaspoort moet je invullen en/of lamineren voordat je het EU-paspoort mag afgeven?Wat moet ik doen als rashonden niet gechipt zijn voor de eerste puppy enting op 6 weken?Wanneer mag een EU-dierenpaspoort afgegeven worden?Ben ik als dierenarts verplicht om een vermoeden van illegale hondenhandel te melden?Waar kun je een melding maken van illegale hondenhandel?Hoe herken ik of een EU-dierenpaspoort correct, fout of oud is?Is een EU-dierenpaspoort verplicht?