Kwaliteit

De kwaliteit van de dierenarts, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Net die ene stap extra, net iets meer dan voldoen aan de toenemende verwachtingen en eisen van cliënten en stakeholders. Op basis van de kennis, kunde en vaardigheden die je opdoet tijdens de opleiding, in de praktijk en via bij- en nascholing. Vragen en antwoorden rondom kwaliteit vind je hier.

Aan welke wettelijke eisen moet het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) voldoen?

De eisen voor het bedrijfsgezondheidsplan zijn opgenomen in artikel 5.14 van de regeling diergeneeskundigen:

  • De naam van de dierenarts die het plan heeft opgesteld en zijn of haar CIBG nummer
  • De naam en UBN van de desbetreffende houder
  • De datum van opstellen van het plan
  • De diersoort en diercategorie
  • Een analyse van de diergezondheidssituatie van de dieren en de inzet van diergeneesmiddelen bij deze dieren
  • Een overzicht van maatregelen die worden getroffen ter verbetering van de diergezondheidssituatie van de dieren, waaronder in ieder geval maatregelen gericht op vermindering van de toepassing van antimicrobiële middelen bij de dieren, aan welke maatregelen een uitvoeringstermijn wordt verbonden
  • De handtekening van dierenarts en houder

Voor kippen, kalkoenen en kalveren gelden ook nog aanvullende eisen. Deze zijn terug te vinden in artikel 5.15 en 5.16 van de regeling diergeneeskundigen.

Het bedrijfsgezondheidsplan moet in aanvulling op het bepaalde in artikel 5.14 ook bevatten:

  • Een reductiedoelstelling voor het gebruik van antimicrobiële middelen die gekoppeld is aan de (eerder genoemde) maatregelen
  • Een beschrijving van de voorziening voor noodzakelijke vervanging van de dierenarts