Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Aan wie mag een dierenarts diergeneesmiddelen afleveren?

Iedere dierenarts die staat ingeschreven in het diergeneeskunderegister heeft van rechtswege een kleinhandelsvergunning. Dat houdt in dat een dierenarts alleen diergeneesmiddelen mag afleveren aan houders van dieren die aan zijn/haar zorg zijn toevertrouwd. Deze diergeneesmiddelen mag de dierenarts (waar het gaat om de receptplichtige middelen) zelf aankopen bij een farmaceutisch producent, een bevoegde farmaceutische groothandel of een apotheek. Een dierenarts mag geen diergeneesmiddelen (door)leveren aan een andere dierenartsenpraktijk. Daarvoor is een groothandelsvergunning nodig.

Zie voor meer informatie: https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/themas/diergeneesmiddelen-productie-en-distributie

KNMvD/2020-02-20