Juridisch/wetgeving

Heb je vragen over het invullen van EU-dierenpaspoorten? Wat kan en mag de paraveterinair? Ondernemer en vragen over röntgen, RI&E of algemene voorwaarden? Geen probleem! Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.

Ben ik als dierenarts gebonden aan de afspraken die koper en fokker met elkaar gemaakt hebben (bv. plicht tot sterilisatie/castratie)?

Als dierenarts ben je  niet gebonden aan de afspraken die koper en fokker met elkaar gemaakt hebben, maar je kunt wel te maken krijgen met bepalingen uit de gesloten overeenkomst. Als je de koper adviseert om daarvan – bijvoorbeeld in het belang van het dier, of omdat andere geneesmiddelen minstens net zo goed zijn – af te wijken dan kun je deze koper adviseren eerst contact op te nemen met de fokker/stichting om de zaak te bespreken. Komen ze er niet uit of gaat de koper, of de fokker, het gesprek niet aan dan is de koper degene die jou de opdracht geeft. Hij loopt het risico dat de fokker hem in rechte zal betrekken. In dat geval is de kans echter groot dat je als getuige gehoord zult worden. Jouw dossier dien je dus op orde te hebben, eventueel ook het overleg dat je met een collega dierenarts erover heeft gehad.

Omdat elke situatie anders is, zal altijd gekeken worden naar de omstandigheden van het betreffende geval. Worden er problemen voorzien of ontstaan er toch problemen dan is het zoals zo vaak aan te raden eerst met elkaar een oplossing te vinden en de gang naar de rechter te voorkomen. Maar soms lukt dat niet en belandt men toch in de rechtszaal. Of een bepaling als het verplichten te steriliseren/castreren (of het niet mogen steriliseren/castreren) dan stand houdt, valt te betwijfelen. Juristen die standaardovereenkomsten voor fokkers opstellen, raden het opnemen van een sterilisatie-/castratieplicht niet aan, omdat de kans vermoedelijk gering is dat deze de goedkeuring van de rechter weg kan dragen. Dit geldt tevens voor het verbod op het laten behandelen met bepaalde medicijnen of het verbod om dieren te laten steriliseren/castreren.