Ben ik als dierenarts verplicht om een vermoeden van illegale hondenhandel te melden?

Dierenartsen hebben geen meldplicht om een vermoeden van hondenhandel te melden. Meldingen van dierenartsen zijn echter zeer waardevol, daarom adviseren wij om bij vermoedens wel een melding te doen.

Vaak komen illegale pups pas na aanschaf in aanraking met een (Nederlandse) dierenarts.  Het is verstandig om bij een vermoeden van malafide handel de eigenaar hierover in te lichten. Deze kan op zijn beurt (ook) een melding maken van de desbetreffende fokker of handelaar.