Bestaan er diergeneesmiddelen die geen productie-/distributie-/handelsvergunning nodig hebben?

Ja, die bestaan. Artikel 3.19 van het Besluit Diergeneesmiddelen stelt dat de minister een vrijstelling kan verlenen voor het in de handel brengen van een diergeneesmiddel, als dit middel geen substantie bevat die een veterinaire controle vereist bij toepassing. Deze vergunningsvrije diergeneesmiddelen mogen uitsluitend bedoelt zijn voor toepassing bij:

  • Aquariumvissen
  • Kooivogels
  • Postduiven
  • Terrariumdieren
  • Klein knaagdieren
  • Niet voor dierlijke producten gehouden fretten
  • Niet voor dierlijke producten gehouden konijnen

Omdat er voor deze middelen dus geen vergunning nodig is om ze te produceren, distribueren en in de handel te brengen, hebben deze diergeneesmiddelen ook geen REG NL nummer. Diereigenaren kunnen deze middelen dan ook verkrijgen zonder recept van de dierenarts.

Het is uiteraard niet zo dat iedereen zomaar diergeneesmiddelen voor deze diersoorten op de markt kan brengen. Eerst moet een vrijstelling van de handelsvergunning verleend worden. Dit gaat via het CBG-MEB. Er zijn ook een aantal voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van deze vrijstelling. Deze voorwaarden staan in Artikel 3.7 van de Regeling Diergeneesmiddelen.

In de artikelen 3.16-3.23 van het Besluit Diergeneesmiddelen (waar artikel 3.19 dus onderdeel van uit maakt) worden nog meer situaties genoemd waarbij de minister vrijstelling kan verlenen. Bijvoorbeeld als  het middel niet met het oog op toepassing als diergeneesmiddel op de markt gebracht wordt, als het een diergeneesmiddel betreft dat door een andere EER-lidstaat een vergunning heeft verkregen volgens Richtlijn 2001/82/EG of wanneer het een diergeneesmiddel betreft dat gebruikt wordt voor een proef.