Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Geen opvang kind mogelijk, wat nu?

Het corona virus waart rond en zorgt op alle vlakken voor soms grote problemen. Voor elke Nederlander, dus ook voor de praktijkhoudende dierenarts met personeel. Ga maar na: Kinderopvang en scholen dicht, werknemers die klem zitten want geen opvang kunnen regelen, hun kind hoest en dus ook niet in de zogeheten noodopvang terecht kan. Werknemers die zelf op grond van de richtlijnen thuis moeten blijven. We kunnen alleen maar hopen dat de situatie snel kalmeert en weer normaal is. Zolang dat niet is, moeten we met elkaar naar oplossingen zoeken voor de problemen waar we tegen aan lopen.

Wat te doen met een werknemer die geen opvang voor een ziek kind kan regelen en die je als werkgever niet kan missen? Een korte schets van de mogelijkheden.

Een werknemer kan aanspraak maken op calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof kan een werknemer gebruiken om de opvang van een kind te regelen. Het verlof duurt zolang de werknemer daarvoor nodig heeft. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen (meestal gaat het dan om 3 dagen) zijn. Het loon wordt tijdens het calamiteitenverlof doorbetaald.

Maar dergelijk verlof is dus voor hooguit een aantal dagen. Daarna zullen werkgever en werknemer afspraken met elkaar moeten maken. Bijvoorbeeld door de werknemer vakantiedagen of onbetaald ouderschapsverlof op te laten nemen.

Als een kind ziek is, kan een werknemer zorgverlof op nemen. Dat is in eerste instantie kortdurend verlof (max. 2 weken). Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de betreffende werknemer wel de enige zijn die voor het kind kan zorgen. Een werknemer moet bovendien zijn uiterste best doen om een passende oplossing te vinden. Zijn er ook anderen dan de werknemer die voor het kind kunnen zorgen dan wordt het verlof korter. Is het kortdurende verlof te kort dan bestaat er nog het langdurige zorgverlof. Zorgverlof mag een werkgever in beginsel niet weigeren, tenzij diens bedrijf er ernstig door in de problemen komt.

Werknemer en werkgever kunnen ook kijken of de werktijden aangepast kunnen worden. Heeft een werknemer een partner dan kan de werknemer samen met de partner kijken wie wanneer thuis kan zijn en wie er dan kan werken. Dit zal dan met de respectievelijke werkgevers besproken moeten worden opdat een passend schema gemaakt kan worden (er zijn bijvoorbeeld gezinnen waarvan de ene ouder overdag werkt en de andere in de avonduren zodat de kinderen opgevangen konden worden).

Ook zou er gekeken kunnen worden of de werknemer tijdelijk andere werkzaamheden kan doen die  vanuit huis op te pakken zijn.

Kortom, het komt neer op geven en nemen, ook wel goed werknemer- en goed werkgeverschap, of maatwerk genoemd. In deze bijzondere tijden wordt er een beroep op iedereen gedaan om elkaar waar mogelijk te steunen/helpen.