Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Hoe kan ik verspreiding van het Coronavirus op de dierenartsenpraktijk voorkomen?

 • Laat inloopspreekuren vervallen
 • Stel waar mogelijk preventieve zorg uit
 • Werk zoveel mogelijk volgens afspraak
 • Plan geen bezoekmomenten voor opname-patiënten
 • Bij een tekort aan medewerkers, laat alleen spoedeisende gevallen doorgang vinden 
 • Verzoek eigenaren om met maximaal 1 persoon naar de praktijk te komen
 • Vraag cliënten om alleen te komen als ze zelf geen klachten hebben of laat een ander het dier brengen
 • Haal indien mogelijk stoelen weg in de wachtkamer (meer ruimte creëren) 
 • Verzoek eigenaren om, indien mogelijk, bij binnenkomst hun handen te wassen en/of te desinfecteren
 • Geef geen handen en houd een gepaste afstand van elkaar (1 meter)
 • Vraag cliënten om te pinnen of stuur een factuur.
 • Maak regelmatig het pinapparaat schoon
 • Zie voor meer info over hygiëne het Diergeneeskundig Memorandum ‘Hygiëne en biosecurity in dierenartsenpraktijken’ begin dit jaar bijgesloten bij het TvD
 • Neem voorafgaand aan een bedrijfsbezoek telefonisch contact op met de dier- of veehouder (check of hij/zij geen verschijnselen heeft – neem anders passende maatregelen)
 • Vraag cliënten om te pinnen of stuur een factuur.

Maak melding van bovenstaande op uw website en in uw kliniek.