Diergezondheid

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergezondheid vind je meer informatie over meldingsplichtige dierziekten, reizen met dieren, vaccineren en titeren.

Heb je een gezondheidsverklaring nodig als je duiven naar het buitenland verhuist?

Volgens de NVWA bestaan hiervoor geen algemene regels binnen de EU. Het advies is om contact op te nemen met de ambassade van het desbetreffende land.