Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Hoe moet een veehouder medicijnen die over de datum zijn afvoeren?

Over de afvoer van diergeneesmiddelen van een veehouderijbedrijf en de administratie daarvan staat in de Regeling diergeneesmiddelen weinig beschreven. In principe zou de veehouder overtollige of verlopen diergeneesmiddelen zelf kunnen afvoeren (via het gemeentelijk afvaldepot of via een gespecialiseerde afvalverwerker). Eventueel zou de dierenarts daar ook een rol in kunnen spelen aangezien die voor de eigen praktijk meestal wel de afvoer geregeld heeft. Of voor het inzamelen van verlopen diergeneesmiddelen een vergunning nodig is (inzamelen klein chemisch afval) verschilt per gemeente.

KNMvD /2020-02-20