Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Hoe te beoordelen of er sprake is van een spoedgeval is?

Dierenartsen zijn verplicht om een adequate anamnese af te nemen om zich er na grondig uitvragen van te overtuigen of directe spoedeisende hulp wel of niet noodzakelijk is. Ook als de eigenaar geen vaste cliënt is van de praktijk, moet de dierenarts een hulpvraag voor spoedeisend houden, totdat uit feiten en omstandigheden voldoende is gebleken dat van spoed geen sprake is en dat hulpverlening kan wachten tot een tijdstip waarop de dierenarts het dier kan of wil behandelen. Zonder het dier te hebben gezien, kan het moeilijk zijn om te beoordelen of er inderdaad sprake is van een spoedeisende hulpvraag. Bovendien is een cliënt mogelijk in paniek door de toestand waarin het dier verkeert. Het is van belang de cliënt zoveel mogelijk gerust te stellen en gerichte vragen te stellen over de toestand van het dier. Op grond van de verkregen informatie kan een beslissing worden genomen over de termijn waarop behandeling van het dier noodzakelijk of acceptabel is. Laat bij twijfel het dier altijd naar de praktijk komen voor onderzoek!

Kijk hier voor meer informatie voor spoeddiensten.