Juridisch/wetgeving

Heb je vragen over het invullen van EU-dierenpaspoorten? Wat kan en mag de paraveterinair? Ondernemer en vragen over röntgen, RI&E of algemene voorwaarden? Geen probleem! Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.

Hoe zit het met betaald ouderschapsverlof en geboorteverlof?

Ouderschapsverlof
Op dit moment hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof die zij tot de achtste verjaardag van hun kind op kunnen nemen. Maar omdat de animo hiervoor niet hoog blijkt te zijn, heeft minister Koolmees van Sociale Zaken aangekondigd, dat ouders in loondienst in het eerste jaar van hun kind negen weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Door het loon gedeeltelijk door te betalen, hoopt de minister te stimuleren dat ouders het verlof nu echt zullen opnemen.

Deze nieuwe regeling zal op zijn vroegst in augustus 2022 in gaan. Het UWV zal gedurende die negen weken een uitkering betalen die de helft van het loon dekt tot een maximum van € 2.385 per maand. De overige 17 weken van het ouderschapsverlof zijn onbetaald en kunnen tot de achtste verjaardag van het kind opgenomen worden.

Geboorteverlof
Daarnaast heeft het kabinet het geboorteverlof voor partners nog verder verruimd. Vanaf 1 juli 2020 hebben partners zes weken geboorteverlof. De eerste week hiervan wordt volledig doorbetaald door de werkgever. Deze eerste week moet wel in de eerste vier weken na de bevalling worden opgenomen.  In de overige vijf weken krijgt de partner een uitkering van het UWV van 70% van het loon met een maximum van € 3.185 per maand. Overigens kan een werkgever dit aanvullen tot het volledige salaris.

Kortom, ouders in loondienst kunnen in het eerste levensjaar van hun kind 15 weken grotendeels betaald verlof opnemen; te weten een combinatie van geboorteverlof en ouderschapsverlof. De opname van die verloven kan in een keer of gespreid.