Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Hoe zit het met de opslag en administratie van opiaten?

Opiaten
Opiaten zijn diergeneesmiddelen waarop de Opiumwet van kracht is. In de bijlage 1 van het Opiumwetbesluit staat een
lijst met stoffen vermeld die onder de Opiumwet vallen en waar de dierenarts een administratie van moet bijhouden. In de praktijk zijn Opiumwet-artikelen onder andere te herkennen aan het feit dat ze bij ontvangst altijd vergezeld worden van een ontvangstbon die binnen 3 (werk)dagen geretourneerd dient te worden aan de leverancier.

Opslag
De Wet op de geneesmiddelenvoorziening schrijft voor dat opiaten bewaard dienen te worden in een met een sleutel afsluitbare kast. Deze kast is op slot als er geen dierenarts aanwezig is. Het is niet raadzaam om de opiatenkast te gebruiken voor opslag van andere (waardevolle) artikelen aangezien deze niet toegankelijk is bij afwezigheid van een dierenarts. De auto is geen geschikte plek om opiaten in op te slaan.

Administratie
In art. 7 van het Opiumwetbesluit is vastgelegd dat dierenartsen een sluitende administratie moeten voeren omtrent de ontvangst, de herkomst, de bestemming, de aflevering, de toediening, het verlies en de vernietiging, alsmede de be- of verwerking van Opiumwetmiddelen.

Deze administratie wordt voor elk Opiumwetmiddel apart bijgehouden. De administratie wordt zodanig ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige wijze kan worden herleid in welke hoeveelheid een Opiumwetmiddel in voorraad is. Aan de administratieve verplichtingen wordt voldaan indien per middel bij elke voorraadmutatie  (aflevering/toediening/ontvangst/breuk/vernietiging) een zgn. opiatenkaart volledig en continue wordt ingevuld.Alle pakbonnen behorende bij een opiatenbestelling en opiatenkaarten dienen zes jaar bewaard te worden. In sommige gevallen worden per dierenartsenpraktijk individuele afspraken gemaakt (bv. digitale voorraadadministratie) met de regionale inspecteur voor de gezondheidszorg. Ook bij een zorgvuldige werkwijze kunnen voorraadverschillen ontstaan. Een acceptabele grens is echter niet aan te geven en is afhankelijk van het type praktijk. Hierover zullen afspraken gemaakt moeten worden met de inspecteur.

KNMvD/2020-02-20