Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Hoe zit het met het melden van bijwerkingen van diergeneesmiddelen?

Het melden van bijwerkingen bij mensen die ontstaan na toepassing van diergeneesmiddelen is wettelijk verplicht.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032626/2020-01-01#Hoofdstuk6_Artikel6.5

Overige meldingen zijn niet verplicht maar wel belangrijk. Een goed werkend farmacovigilantie-systeem draagt zorg voor het aan het licht komen van bijwerkingen en vergroot de kennis van bekende bijwerkingen bij dieren. Het melden van bijwerkingen maakt een continue beoordeling van de risico/baten balans van geregistreerde diergeneesmiddelen mogelijk nadat zij op de markt zijn gebracht. Het melden bevordert een veilig gebruik van diergeneesmiddelen, ten bate van dieren en de volksgezondheid.

Zie voor meer informatie:

https://www.fidin.nl/beleid/gebruik/farmacovigilantie

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/bd-bijwerking-melden

https://www.knmvd.nl/app/uploads/2017/10/WC500017542.pdf

KNMvD/2020-02-20