Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Hoeveel mag ik van een diergeneesmiddel meegeven?

In de Regeling diergeneesmiddelen (artikel 5.13) staat het volgende:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032626/2020-01-01#Hoofdstuk5_Paragraaf5_Artikel5.13

In het recept is de hoeveelheid af te leveren diergeneesmiddelen beperkt tot hetgeen noodzakelijk is om de beoogde behandeling of therapie uit te kunnen voeren:

  • in een periode van maximaal één maand na de datum van uitschrijven of
  • in een periode van maximaal één jaar na de datum van uitschrijven, indien het diergeneesmiddelen betreft die op de primaire verpakking of in de bijsluiter zijn aangemerkt als:
    • 1°. ontwormingsmiddel,
    • 2°. middel tegen parasieten,
    • 3°. middel tegen schimmels,
    • 4°. Kalmeringsmiddel

Dit betekent dat er maximaal voor 1 maand kan worden uitgeschreven, ook bij chronische klachten.

Voorafgaand aan een nieuwe behandelperiode is afhankelijk van de aandoening en soort medicatie een controle van de patiënt aan te bevelen.

Voor het afleveren van preventieve UDA diergeneesmiddelen als ectoparasitica aan gezelschapsdieren kan de wettelijk vereiste tussenkomst van een dierenarts beperkt blijven tot het feit dat de patiënt bekend moet zijn bij de praktijk. Dat wil zeggen dat patiëntgegevens en NAW gegevens van de eigenaar in de administratie moeten zijn opgenomen. Bij deze categorie middelen geldt de aanbeveling om ze net als URA –middelen voor maximaal een jaar voor te schrijven of af te leveren.

KNMvD/2020-02-20