Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Ik heb een NOW-aanvraag ingediend, maar ook een ontslagaanvraag voor een langdurig zieke werknemer bij het UWV ingediend. Heeft die ontslagaanvraag negatieve gevolgen voor mijn NOW-tegemoetkoming?

Een voorwaarde die aan deze tegemoetkoming is verbonden, is dat je van 18 maart tot vooralsnog 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen doet. Doe je dit wel en trek je het verzoek niet binnen 5 dagen in dan riskeer je een boete van het UWV die in mindering op de uiteindelijke tegemoetkoming wordt gebracht.De boeteregeling geldt dus niet voor een ontslagaanvraag na twee jaar onafgebroken ziekte.

Kanttekening: het voorschot op de NOW-tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de loonsom van januari 2020 (of november 2019). Bij de uiteindelijke vaststelling houdt het UWV echter wel rekening met de daadwerkelijke loonsom over de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Valt deze door het ontslag van de werknemer lager uit dan de loonsom van januari 2020 dan kan het UWV concluderen dat er aanvankelijk een te hoog voorschot is betaald en het teveel betaalde terugvorderen.