Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Ik heb een werknemer die nog in een re-integratietraject zit

De re-integratieverplichtingen lopen door. Maar overleg er over is nu lastiger. Werknemer en werkgever zullen dit samen moeten oplossen, er soms creatief mee om moeten gaan. En vooral ook goed vastleggen waarom er een bepaalde periode minder gedaan (minder werk dus ook minder mogelijkheden om te re-integreren bijvoorbeeld) kon worden aan de re-integratieverplichtingen. Dit met het oog op de sancties die het UWV kan uitdelen als men van mening is dat er onvoldoende inspanningen zijn verricht.