In de nieuwe EU regelgeving rondom reizen met huisdieren en het EU-dierenpaspoort staat aangegeven dat het dier vanaf 12 weken tegen rabiës geënt kan worden. In de bijsluiter van veel farmaceuten staat 3 maanden. Wat moet ik aanhouden?

In de nieuwe EU-regelgeving wordt inderdaad de termijn van 12 weken genoemd. In de bijsluiter van rabiësvaccins staat meestal 3 maanden, hetgeen niet precies hetzelfde is. De dierenarts moet zich in beginsel aan de bijsluiter houden.