Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Is een BGP en BPP wettelijk verplicht wanneer er geen antibiotica op het bedrijf wordt achtergelaten?

In artikel 1.28 van het besluit houders van dieren wordt gesteld dat een houder van dieren een BBP en een BGP op laat stellen door zijn/haar dierenarts.

In de regeling houders van dieren (artikel 3.6) wordt aangegeven dat:

Een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan als bedoeld in artikel 1.28, eerste lid, van het besluit, verplicht is wanneer een houder van dieren:

  • a. 250 of meer kippen of kalkoenen houdt ten behoeve van de productie van vlees, consumptie-eieren of broedeieren;

  • b. 5 of meer runderen houdt ten behoeve van de productie van melk of vlees;

  • c. 5 of meer kalveren houdt ten behoeve van de productie van vlees;

  • d. 5 of meer varkens houdt ten behoeve van de productie van vlees;

  • e. 250 of meer konijnen houdt ten behoeve van de fokkerij of de productie van vlees.

Dit betekent dat een veehouder met bijvoorbeeld maar 6 of 7 koeien, die gehouden worden voor de productie van vlees of melk, toch een BGP en een BGP moet laten maken aan de hand van het besluit en de regeling houders van dieren. Ongeacht of er ook antibiotica achtergelaten wordt op het bedrijf of niet.