Dierenwelzijn

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie dierenwelzijn vind je meer informatie over dierenmishandeling, slacht en diergeneeskundige ingrepen.

Is er in de wet bepaald hoe diergeneeskundige handelingen moeten worden uitgevoerd?

In de wet is in het algemeen niet opgenomen hoe veterinaire ingrepen moeten worden uitgevoerd. Wel staat er in het Besluit Diergeneeskundigen een algemene aanwijzing dat ingrepen op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat bij het dier geen onnodige pijn of onnodig letsel wordt veroorzaakt en dat het dier niet meer dan nodig is in zijn functioneren wordt belemmerd.