Is het toegestaan een Nederlands EU-dierenpaspoort af te geven aan een dier dat van buitenlandse afkomst is?

Dier afkomstig uit EU land?

Er wordt van de dierenarts verwacht dat navraag gedaan wordt naar de originele documenten (paspoort/gezondheidscertificaat; deze laatste moeten na invoer bij het dier blijven!). Wanneer deze documenten aanwezig zijn, moeten deze niet vervangen te worden. Deze kunnen gewoon blijven functioneren als reisdocument binnen de EU. Op die manier blijft de herkomst van het dier duidelijk en kunnen deze dieren niet worden verkocht/verhandeld als zijnde Nederlandse dieren.

Dier afkomstig uit niet-EU land?

Als een dier uit een niet-EU land afkomstig is, kan men met het EU gezondheidscertificaat 4 maanden door de EU reizen (of tot de datum van het verstrijken van de geldigheid van de rabiësvaccinatie). Is het de bedoeling dat de hond of kat permanent in NL blijft, moet het dier binnen 14 dagen geregistreerd worden. Een EU-dierenpaspoort is (nog) geen verplichting, tenzij men met het dier wil reizen. Indien de eigenaar voornemens is om met het dier te gaan reizen kan, na die 4 maanden of verstrijken van de geldigheid van de rabiësvaccinatie), een Nederlands EU-dierenpaspoort worden afgegeven.

Dierenartsen zijn verplicht de herkomst en het oude paspoort- of reisdocumentnummer te noteren in ‘Rubriek XII. Diversen’. Het doel hiervan is dat de dierenarts kan aantonen dat de gegevens zijn overgenomen vanuit andere identificatiedocumenten en dat hij/zij niet diegene is die deze handelingen heeft uitgevoerd. Dierenartsen hebben zo ook een rol in traceerbaarheid van de herkomst van het dier.

Buitenlandse afkomst onbekend?

Wanneer duidelijk is dat dieren afkomstig zijn uit het buitenland, maar de daarbij behorende papieren niet meer bij het dier aanwezig zijn, is mogelijk ook sprake van illegale invoer van het dier. Dan is het wenselijk dat de dierenarts hierover melding doet bij de NVWA.