Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Is profylactische (preventieve) inzet van antibiotica toegestaan?

Profylactische inzet van antimicrobiële middelen is wettelijk niet toegestaan. Diergeneesmiddelen moeten namelijk volgens de registratiebeschikking en gebruiksvoorschriften van de fabrikant worden toegepast (Wet Dieren, artikel 2.19). Profylactisch gebruik is sinds 2012 als indicatie uit de registratiebeschikking van antimicrobiële middelen verwijderd, met uitzondering van enkele specifieke indicaties. Er zijn namelijk situaties denkbaar dat het profylactisch gebruik van antimicrobiële middelen geïndiceerd is, zoals in het geval van perioperatieve profylaxe wanneer er op basis van niet beheersbare risicofactoren een verhoogde kans op een postoperatieve infectie is. Deze uitzonderingssituaties worden beschreven in diersoortspecifieke richtlijnen en/of formularia.