Juridisch/wetgeving

Heb je vragen over het invullen van EU-dierenpaspoorten? Wat kan en mag de paraveterinair? Ondernemer en vragen over röntgen, RI&E of algemene voorwaarden? Geen probleem! Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.

Kan ik mijn werknemer dwingen om verlof op te nemen?

Nee, dat kan niet, tenzij er afspraken gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Soms staat erin dat je als werkgever een aantal dagen als verplichte vrije dagen kan aanwijzen. Ook kan daar in staan dat je werknemers die een stuwmeer aan bovenwettelijke vakantiedagen hebben opgebouwd, kunt verplichten een deel van dit tegoed op te nemen op een voor jou als werkgever geschikt moment.

Let dan ook op de in 2019 opgebouwde maar niet opgenomen wettelijke vakantiedagen; deze vervallen per 1 juli 2020. Als werkgever moet je de werknemers daarop wijzen en wel tijdig opdat de werknemers die dagen nog kunnen opnemen. Door te waarschuwen kun je er indirect al op aansturen dat werknemers de komende periode vakantie opnemen. En je voorkomt hiermee dat ze de dagen op een later moment alsnog kunnen opnemen. Laat je die waarschuwing na dan kun je geen beroep meer doen op het verval van vakantiedagen.