Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Kan ik tijdelijk de werklocatie/werkzaamheden van mijn werknemers wijzigen als gevolg van de coronacrisis?

Als je als werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang hebt dan kun je tijdelijk de werklocatie van werknemers wijzigen. Het kan gebeuren dat je een afdeling of locatie moet sluiten vanwege de coronacrisis en de werknemers elders wilt laten werken. Houd daarbij wel rekening met de gerechtvaardigde belangen van de werknemers. Stel dat ze verder moeten reizen; biedt dan een hogere reiskostenvergoeding aan.

Ook kan het nodig zijn om de werkzaamheden tijdelijk aan te passen. In deze periode mag van een werknemer verwacht worden dat hij redelijke instructies van zijn werkgever om andere taken uit te voeren, opvolgt.