Kwaliteit

De kwaliteit van de dierenarts, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Net die ene stap extra, net iets meer dan voldoen aan de toenemende verwachtingen en eisen van cliënten en stakeholders. Op basis van de kennis, kunde en vaardigheden die je opdoet tijdens de opleiding, in de praktijk en via bij- en nascholing. Vragen en antwoorden rondom kwaliteit vind je hier.

Kan KoeKompas het BGP vervangen?

Nee, KoeKompas is niet gelijkgesteld met het BGP, maar kan wel een onderdeel daarvan uit maken. Strikt genomen voldoet KoeKompas namelijk niet aan de wettelijke eisen aangaande het BGP. De SGD heeft op hun website de minimumeisen BGP staan.