Juridisch/wetgeving

Heb je vragen over het invullen van EU-dierenpaspoorten? Wat kan en mag de paraveterinair? Ondernemer en vragen over röntgen, RI&E of algemene voorwaarden? Geen probleem! Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.

Mag een dierenarts die afgestudeerd is in het buitenland het beroep van Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) uitoefenen?

Conform artikel 5.8, onder b. van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en de afspraken die zijn gemaakt binnen de Europese Unie met betrekking tot (beroeps)mobiliteit (https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/index_nl.htm), zouden personen die in een ander Europees land voldoen aan de beroepskwalificaties voor Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS) voor dat land, ook in Nederland aangesteld kunnen worden als TMS.

Kortom: de buitenlandse dierenarts dient aannemelijk te maken dat zijn of haar buitenlandse diploma in het desbetreffende land de status heeft van een TMS.