Mag een dierenarts een leeg EU-dierenpaspoort meegeven aan een fokker of eigenaar?

Nee dit is verboden. Het EU-dierenpaspoort is een officieel identificatiedocument. Het dier moet daarom altijd vooraf aan afgifte te identificeren zijn d.m.v. chip of tatoeage. Dit geldt ook voor een kat, fret, konijn enz. De dierenarts mag alleen een EU-dierenpaspoort meegeven aan een eigenaar wanneer alle verplichte rubrieken volledig zijn ingevuld. Lege EU-dierenpaspoorten kunnen niet meer in omloop zijn bij fokkers of handelaren. Is dit wel het geval? Maak hier dan een melding van bij de NVWA.

(VERORDENING (EU) Nr. 576/2013, art. 22, lid 1, b en c)