Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Mag een dierenarts een recept uitschrijven zonder het dier gezien te hebben?

In beginsel geldt dat een dierenarts een recept mag uitschrijven als:

  • hij/zij de omstandigheden kent waaronder het dier of de groep dieren wordt gehouden.
  • hij/zij  beschikt over de medicatiehistorie van het dier of de groep dieren.
  • aan het voorschrijven onderzoek en diagnose ten grondslag ligt.  Een dierenarts mag in geen geval uitsluitend afgaan op de informatie van de houder van dieren.

Er is in de wet niets beschreven over hoeveel tijd er maximaal tussen een fysiek consult en het moment van een recept uitschrijven mag zitten. Het de verantwoordelijkheid van de dierenarts om per geval te bepalen of een fysiek consult nodig is voordat een (herhaal)recept uitgeschreven kan worden. Voor een (herhaal)recept kan in sommige gevallen een telefonisch consult voldoen.