Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Mag een eigenaar van een gezelschapsdier, ondanks de UDD-status, zelf antibiotica toedienen?

Ja. dit mag. In bijlage 9 van de Regeling diergeneesmiddelen is vastgelegd dat een houder van gezelschapsdieren zelf antibiotica mag toedienen op basis van het behandeladvies van de dierenarts (voor welke dieren, hoe lang, hoeveel, hoe vaak). Uitzonderingen hierop zijn middelen die (ook) intraveneus mogen worden toegepast of middelen die de werkzame stof tilmicosine bevatten en parenteraal mogen worden toegepast.

Het voorschrijven/afleveren doet een dierenarts op basis van een diagnose. De minimale wettelijke voorwaarden voor het voorschrijven van diergeneesmiddelen zijn dat de dierenarts kennis moet hebben van de omstandigheden waaronder de dieren gehouden worden en de medicatiehistorie. De dierenarts kan hierbij niet alleen afgaan op informatie van de houder. Voor het stellen van een diagnose is in beginsel een klinische inspectie nodig. Hiervan kan alleen goed gemotiveerd afgeweken worden.