Juridisch/wetgeving

Heb je vragen over het invullen van EU-dierenpaspoorten? Wat kan en mag de paraveterinair? Ondernemer en vragen over röntgen, RI&E of algemene voorwaarden? Geen probleem! Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.

Mag een niet-veterinair een echo uitvoeren?

In beginsel is het uitvoeren van een echo geen diergeneeskundige handeling, maar het stellen van een diagnose (op basis ervan) wel. Op basis van de wet dieren is het dus toegestaan dat een derde (bv. humaan laborant) een echo uitvoert onder toezicht van een dierenarts, maar dat de dierenarts de diagnose stelt.