Juridisch/wetgeving

Heb je vragen over het invullen van EU-dierenpaspoorten? Wat kan en mag de paraveterinair? Ondernemer en vragen over röntgen, RI&E of algemene voorwaarden? Geen probleem! Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.

Mag een zieke werknemer op vakantie?

Deze vraag is makkelijk te beantwoorden: Ja. Maar uiteraard wel in overleg met de werkgever én in dit geval de bedrijfsarts, want herstel en re-integratie mogen niet door de vakantie belemmerd worden.

Opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte
Iedere werknemer bouwt tijdens zijn dienstverband vakantiedagen op. Hoeveel is afhankelijk van het dienstverband en de afspraken die er gemaakt zijn. Bij de opbouw van vakantiedagen wordt onderscheid gemaakt tussen de wettelijke en bovenwettelijke dagen. Op grond van de wet heeft de werknemer in ieder geval recht op vakantie met behoud van salaris gedurende viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus als een werknemer veertig uur per week werkt (acht uur per dag), heeft hij recht op twintig wettelijke vakantiedagen per kalenderjaar. Alles daarboven noemen we de bovenwettelijke vakantiedagen. In beginsel bouwt een werknemer slechts vakantie op tijdens zijn dienstverband als hij ook daadwerkelijk arbeid verricht. Een uitzondering is de periode waarin de werknemer vanwege ziekte niet in staat is om te werken. In die periode bouwt een werknemer wel de wettelijke vakantiedagen op. Voor wat betreft de bovenwettelijke geldt dat overeengekomen kan zijn dat deze niet opgebouwd worden tijdens ziekte. Maar, als daar niets over is afgesproken, bouwt de werknemer in beginsel ook deze dagen op.

Verrekenen van vakantiedagen tijdens ziekte
Stel dat de werknemer ziek is en zich netjes bij zijn werkgever ziek gemeld heeft. Tot zijn stomme verbazing ziet hij een maand later op het loonstrookje dat er vakantiedagen zijn ingehouden. Dit mag, maar niet zomaar. Als de werknemer vijf dagen per week werkt,veertig uur per week dan heeft hij dus op grond van de wet recht op vijfmaal vier (is twintig) dagen vakantie. Hij heeft echter 25 vakantiedagen. Dan heeft hij dus vijf bovenwettelijke vakantiedagen. In twee gevallen mogen deze bovenwettelijke vakantiedagen worden verrekend: 1) wanneer dit in arbeidsovereenkomst of cao is overeengekomen; 2) wanneer hij tijdens zijn ziekte heeft ingestemd met het verrekenen van zijn vakantiedagen met ziektedagen. Buiten deze twee gevallen mag een werkgever geen vakantiedagen met ziektedagen verrekenen. Wanneer in de arbeidsovereenkomst of cao niets is opgenomen over het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen, dan zal de werkgever toestemming van de werknemer moeten hebben om de ziektedagen met vakantiedagen te verrekenen. Geeft de werknemer toestemming dan mogen eventueel overgebleven bovenwettelijke dagen uit eerdere jaren ook verrekend worden. Als het gaat om wettelijke vakantiedagen mogen er dus geen afspraken over verrekening gemaakt worden.

Afschrijven van vakantiedagen tijdens ziekte
Als een werknemer gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid vakantie mag opnemen, moeten er vakantiedagen worden afgeschreven. Maar hoeveel? Stel dat een werknemer officieel 38 uur per week werkt, maar in een re-integratietraject zit en nu 15 uur per week werkt. Hij wil graag een weekje vakantie opnemen want hij heeft immers vakantiedagen opgebouwd. Hoeveel uur moet een werkgever nu afboeken? Het antwoord is misschien verrassend, maar er moet 38 uur afgeschreven worden. Immers, de werknemer bouwt ook volledige vakantiedagen op en bouwt deze dus niet op naar rato van zijn inzetbaarheid .

Conclusie
Wees dus alert op het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen bij de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte en het opnemen van die dagen tijdens ziekte. Over bovenwettelijke vakantiedagen mogen afspraken gemaakt worden (wel of niet opbouwen tijdens ziekte, verrekenen met ziektedagen). Als het gaat om wettelijke vakantiedagen geldt dat daar geen afspraken over mogen worden gemaakt.