Diergeneesmiddelen

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergeneesmiddelen vind je meer informatie over de cascaderegeling, diergeneesmiddelenadministratie, antibiotica, opiaten en nog veel meer!

Mag ik Nederlandse diergeneesmiddelen invoeren, toepassen en afgeven in een andere EU lidstaat?

Ja, dat mag onder bepaalde voorwaarden die voortvloeien uit EU regelgeving en art. 5.9 t/m 5.12 van de Regeling diergeneesmiddelen. Binnen de Europese Unie is het een dierenarts die in de grensstreek werkzaam is onder bepaalde voorwaarden toegestaan diergeneesmiddelen die niet in een andere lidstaat geregistreerd zijn voorhanden te hebben, toe te passen of af te leveren:

  • De hoeveelheid diergeneesmiddelen die vervoerd wordt mag de dagelijkse behoefte (hoeveelheid die nodig is om visites te kunnen afleggen) niet overschrijden.
  • De diergeneesmiddelen mogen alleen afgeleverd worden bij dieren die de dierenarts onder behandeling heeft en wanneer hij deze dieren onderzocht heeft.
  • De hoeveelheid diergeneesmiddel die afgeleverd wordt mag niet meer zijn dan nodig voor een behandeling.
  • Vaccins mogen niet afgeleverd worden.
  • De diergeneesmiddelen moet in het land van herkomst geregistreerd zijn en toegepast worden conform deze registratie.
  • De diergeneesmiddelen moeten bewaard worden in de originele verpakking
  • Bij toepassing bij voedselproducerende dieren moet in de bezochte lidstaat een gelijkwaardig product geregistreerd zijn.
  • De wachttijd die op het etiket of in de bijsluiter staat moet schriftelijk aan de houder van het voedselproducerende dier gemeld worden. Als er in Nederland een gelijkwaardig diergeneesmiddel geregistreerd is dan mag de wachttijd van het Nederlandse middel worden aangehouden.

Het is aan te raden toestemming te vragen aan de verantwoordelijke autoriteiten van het land in kwestie. Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan is een andere mogelijkheid een diergeneesmiddelendepot in de lidstaat in te richten voor de opslag van in de bezochte lidstaat geregistreerde diergeneesmiddelen.

Voor meer informatie over:

Duitsland            www.bundestieraerztekammer.de
België                   www.ordederdierenartsen.be

KNMvD/2020-02-20