Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Mijn werkgever weigert beschermende maatregelen te treffen. Wat kan ik doen?

Elke werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers. Als de werkgever ondanks meerdere gesprekken weigert om aan deze verplichtingen gevolg te geven dan kun je als werknemer de Arbeidsinspectie inschakelen. De werkgever loopt dan de kans op een behoorlijke boete. Maar alvorens dit zware middel in te zetten, kun je ook de bedrijfsarts vragen om te bemiddelen.