Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Mijn werknemer kan niet komen omdat een huisgenoot/gezinslid koorts heeft, wat nu?

Op grond van de richtlijnen, is het nu zo dat iemand ook thuis moet blijven als een huisgenoot/gezinslid koorts heeft. Alleen voor medewerkers in bijvoorbeeld de zorg en de landbouwhuisdierenartsen geldt dit niet; die medewerkers worden geacht te komen zolang ze zelf geen koorts hebben. Als het werk echt niet vanuit huis gedaan kan worden, dan raden wij werknemers en werkgevers aan om met elkaar te zoeken naar een oplossing. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om calamiteitenverlof (max 3 dagen) dan wel kortdurend zorgverlof op te nemen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/calamiteitenverlof). Een andere mogelijkheid is om de werknemer te vragen verlof op te nemen.  Als de werknemer daar niet aan mee wenst te werken dan kan dat loonconsequenties hebben (geen werk = geen loon). De situatie verandert natuurlijk als de werknemer zelf ziek is, dan geldt de gebruikelijke route van ziekmelden etc.