Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Mijn werknemer valt onder de definitie “kwetsbaar”. Moet hij komen werken?

Ja, als de werknemer geen ziekteverschijnselen vertoont en ook geen huisgenoten/gezinsleden met koorts heeft, zal de werknemer moeten komen werken. Zeker als er geen gegronde vrees voor besmetting op de werkvloer bestaat (alle aanbevolen maatregelen zijn genomen). Wil de werknemer niet komen, omdat hij bang is? Dan kun je hem verzoeken om verlof op te nemen of de uren later in te halen.