Diergezondheid

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergezondheid vind je meer informatie over meldingsplichtige dierziekten, reizen met dieren, vaccineren en titeren.

Moet de officiële laboratorium uitslag van de rabiëstiter in bezit zijn van de eigenaar als hij/zij gaat reizen met een gezelschapsdier?

Nee, dit is in principe niet nodig. Europese Verordening 576/2013 bijlage IV stelt dat de uitslag alleen ingevuld en afgetekend moet worden in het officiële identificatiedocument, oftewel: het Europese dierenpaspoort. Dit geldt wanneer een dier meegaat naar een derde land (voor niet commerciële doeleinden) en daarna weer terugkeert naar de EU. De officiële laboratorium uitslag moet wel opvraagbaar zijn. De NVWA kan deze uitslag opvragen bij het Europees erkende lab waar de rabiëstiter is bepaald.

Helaas horen we vaker dat dieren zonder deze officiële uitslag toch geweigerd worden in het derde land, uit angst dat het dier niet meer terug mag keren naar het land van herkomst in de EU óf omdat het derde land zelf eist dat de eigenaar de officiële uitslag voorhanden heeft. Daarom is het sterk het advies om de officiële uitslag van het laboratorium mee te geven aan de eigenaar vóórdat deze op reis gaat. Maak voor je eigen administratie een kopie.