Diergezondheid

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergezondheid vind je meer informatie over meldingsplichtige dierziekten, reizen met dieren, vaccineren en titeren.

Moet een rabiës titerbepaling bij elke nieuwe reis opnieuw worden bepaald?

Zolang de hervaccinatie heeft plaatsgevonden binnen de door de fabrikant gestelde termijn, blijft de test geldig en hoeft de serologie niet opnieuw herhaald te worden voor terugkeer naar Nederland.