Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Mogen dierenartsen tijdens de coronacrisis telefonische of e-consulten uitvoeren om vervolgens medicijnen uit te schrijven?

In beginsel geldt dat een dierenarts een recept mag uitschrijven als:

 Zij de omstandigheden kennen waaronder het dier of de groep dieren wordt gehouden
 Zij beschikken over de medicatiehistorie van het dier of de groep dieren
 Aan het voorschrijven onderzoek en diagnose ten grondslag ligt. Een dierenarts mag in geen
geval uitsluitend afgaan op de informatie van de houder van dieren.

Er staat in de wet niets over hoeveel tijd er maximaal tussen een fysiek consult en het moment van een recept uitschrijven mag zitten. Het is de verantwoordelijkheid van de dierenarts om per geval te bepalen of een fysiek consult nodig is voordat een (herhaal)recept uitgeschreven kan worden. Voor een (herhaal)recept kan in sommige gevallen een telefonisch consult voldoen.