Paspoort is kwijt: wat doe je met de chip of rabiësvaccinatie?

Het komt voor dat een paspoort zoek is geraakt terwijl een dier al wel gevaccineerd is tegen rabiës.
Er zijn hierbij een aantal mogelijkheden:

  • Wanneer de dierenarts zelf de chip heeft ingebracht én rabiës heeft toegediend en dit ook gedocumenteerd heeft, mag dit in een nieuw paspoort overgenomen worden. De dierenarts vult dan in het EU-dierenpaspoort de “datum van inbrengen” in bij “Merking van het dier”, zoals in de administratie terug is te vinden en vervolgens de rabiësvaccinatie met batchnummer. Hier is dus niet persé een sticker nodig. De geschreven rabiësvaccinatie moet wel gelamineerd worden.
  • Wanneer de dierenarts niet zelf de chip heeft ingebracht, moet de chip opnieuw afgelezen worden. De dierenarts vult in het nieuwe EU-dierenpaspoort ”datum van aflezen” in en moet daarna een nieuwe rabiësvaccinatie toedienen. De rabiësvaccinatie moet namelijk altijd na het zetten of aflezen van de chip toegediend zijn.
  • Wanneer de dierenarts niet zelf de rabiësvaccinatie heeft toegediend, dan moet de vaccinatie opnieuw gegeven worden nadat de chip is afgelezen. De dierenarts noteert “datum van inbrengen” wanneer hij deze in het verleden wel heeft ingebracht en dit gedocumenteerd heeft. De dierenarts noteert “datum van aflezen” wanneer hij deze in het verleden niet zelf heeft ingebracht.

Controleer altijd de chip vooraf aan de rabiësvaccinatie, zodat zeker is dat de chip aanwezig en leesbaar is en dit het juiste dier betreft.