Is een EU-dierenpaspoort verplicht?

Een EU-dierenpaspoort is (nog) niet verplicht voor honden of andere dieren. Wel wordt er gewerkt aan een voorstel om het dierenpaspoort voor alle honden te verplichten, het tijdspad van dit voorstel is niet geheel duidelijk. Tot die tijd is een EU-dierenpaspoort alleen verplicht wanneer een dier mee op reis gaat naar het buitenland. Het paspoort is een officieel identificatiedocument wat alleen afgegeven mag worden door een bevoegd dierenarts. Verder zijn er per land wettelijke eisen gesteld waaraan de eigenaar moet voldoen voordat het dier de grens over mag (kijk voor invoereisen op het LICG).