Juridisch/wetgeving

Heb je vragen over het invullen van EU-dierenpaspoorten? Wat kan en mag de paraveterinair? Ondernemer en vragen over röntgen, RI&E of algemene voorwaarden? Geen probleem! Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.

Waar kan ik klachten melden m.b.t. gezelschapsdieren bij de NVWA?

Illegale hondenhandel en andere misstanden zoals mishandeling

Klachten over illegale hondenhandel en andere misstanden kunnen worden gemeld via een klachtenformulier die je kunt vinden op de site van de NVWA.

De misstanden die je kunt melden via dit formulier zijn:

 • Te jong(e) dier(en) geïmporteerd;
 • Ontbreken gezondheidscertificaat;
 • Ontbreken of fraude paspoort;
 • Ontbreken registratie databank;
 • Ontbreken vakbekwaamheidsbewijs;
 • Ontbreken rabiës inenting;
 • Te vroege of te late rabiës-inenting;
 • Ontbreken vaccinatie;
 • Ontbreken vaccinatieboekje;
 • Kat/hond krijgt meer dan één nest per 12 maanden;
 • Te vroeg gescheiden van moeder;
 • Welzijn/gezondheid benadeeld door fokbeleid;
 • Gebrek aan water en/of voer;
 • Gewonde dieren;
 • Mishandeling;
 • Slechte huisvesting;
 • Socialisatie;
 • Gecoupeerd dier;
 • Verwaarlozing;
 • Zieke dieren;
 • Ongeschikt transportmiddel.

Op het formulier worden de volgende dingen gevraagd:

 • Je persoonlijke gegevens;
 • Een concrete toelichting van de klacht;
 • Onderwerp en categorie die de klacht het beste omschrijven;
 • Plaatsbepaling waarover de klacht gaat;
 • Waar de klacht betrekking op heeft, asiel, pension etc.;
 • Diersoort en aantallen;
 • Of je zelf al actie heeft ondernomen;
 • Heb je al eerder een klacht tegen deze houder ingediend?;
 • Op de laatste pagina kun je max. 3 bijlagen en/of foto’s indienen als bewijs (NVWA, z.d.).

Hieronder vind je een directe link naar het formulier.
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_klacht_gezelschapsdieren_v1/?get=1&sidn=acd3a4f50b424264acf6843112ba76d2

Dierziekten

Het melden van besmettelijke  dierziekten, waarop meldingsplicht geldt, moeten telefonisch gebeuren via het volgende nummer: (045) 546 31 88. Dit is het telefoon nummer van het landelijk meldpunt dierziekten (NVWA, z.d.)..

Hieronder vind je een directe link naar de pagina van de NVWA over dierziekte.
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/melden-dierziekte

En de link naar de lijst van aangifteplichtige dierziekten per categorie (NVWA, z.d.):
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/lijst-aangifteplichtige-dierziekten

Overige klachten m.b.t. dieren

De dingen die hieronder vallen zijn:

 • Transport (inclusief invoer);
 • Destructie (vernietigen dode dieren);
 • Dierziekten (meldingsplichtige) (zie kopje hierboven);
 • Proefdieren;
 • Bedrijf;
 • Diervoeder;
 • Mestovertredingen;
 • Aziatische boktor;
 • Aziatische tijgermug;
 • Reuzenteek.

Vervolgens kun je  de melding of klacht uitleggen in een daarvoor bestemde kolom. Op de volgende pagina kun je max. 2 foto’s bijvoegen als bewijs (NVWA, z.d.).

Hieronder een directe link naar het formulier:
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_Warenklachten_formulier_v3/?get=1&sidn=bc716ad4b7014ba29a0eeb00be578cf7

Bron vermelding

NVWA. (z.d.). Lijst aangifteplichtige dierziekten. Geraadpleegd op 4 juni 2020, van
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/lijst-aangifteplichtige-dierziekten

NVWA. (z.d.). Meldingen –en klachtenformulier NVWA. Geraadpleegd op 4 juni 2020, van
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_Warenklachten_formulier_v3/?get=1&sidn=bc716ad4b7014ba29a0eeb00be578cf7

NVWA. (z.d.). Melden dierziekte. Geraadpleegd op 4 juni 2020, van
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/melden-dierziekte

NVWA.(z.d.). Welzijn en gezondheid gezelschapsdieren (huisdieren). Geraadpleegd op 4 juni 2020, van
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_klacht_gezelschapsdieren_v1/?get=1&sidn=acd3a4f50b424264acf6843112ba76d2