Juridisch/wetgeving

Waar kan ik klachten melden m.b.t. landbouwhuisdieren en paarden bij de NVWA?

Toedienen intraveneuze injecties door niet-dierenartsen bij paarden

Het toedienen van intraveneuze injecties is voorbehouden aan de dierenarts. De KNMvD krijgt signalen dat ook niet-dierenartsen intraveneuze injecties toedienen, vaak ten behoeve van sedatie. Dit is uiteraard een onwenselijke situatie.

Het is van belang dat (het vermoeden van) het toedienen van intraveneuze injecties door niet-dierenartsen wordt gemeld bij de NVWA. Zij zullen dit gebruiken in hun dossieropbouw. Hoe meer meldingen er binnenkomen, hoe eerder het op de actielijst van de NVWA terechtkomt.

Waar kunt u dit melden? Dit kunt u telefonisch melden bij de NVWA via: 0900-03 88.

Welzijn/verwaarlozing boerderijdieren

Klachten over welzijn/verwaarlozing van boerderijdieren kunnen worden gemeld via een klachtenformulier die je kunt vinden op de site van de NVWA.

Deze meldingen kunnen betrekking hebben op:
– De verzorging van de dieren;
– De huisvesting van de dieren;
– Aangetroffen dode dieren / kadavers.

Op het formulier worden de volgende dingen van je gevraagd:
– Je gegevens;
– Tijd en plaats van de constatering van de klacht;
– Plaatsbepaling waarover de klacht gaat;
– Welke dieren, diersoort en aantallen;
– Worden de dieren bedrijfsmatig gehouden of hobbymatig?;
– Omschrijving van de klacht;
– Kenmerken van de klacht, dus waar de klacht over gaat;
– Heb je zelf al contact gezocht met de eigenaar/verzorger van de dieren?;
– Op de laatste pagina kun je max. 3 bijlagen en/of foto’s indienen als bewijs (NVWA, z.d.).

Hieronder vind je een directe link naar het formulier:
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_Dierenwelzijn_boerderijdieren_v4/?get=1&sidn=55f608703ef74fe39daac62053c2c3bb

Melding over dieren die last hebben van de hitte

Heb je een melding over dieren die last hebben van de hitte dan moet u een apart formulier invullen. Dit formulier is in grote lijnen hetzelfde als het formulier welzijn/verwaarlozing boerderijdieren. Ook op dit formulier moet je je gegevens, tijd en plaats van de klacht, plaatsbepaling, welke dieren, diersoorten en aantallen het betreft, hobbymatig of beroepsmatig gehouden, een toelichting van de klacht, of je al contact heeft gezocht met de houder van de dieren en max. 3 bijlagen en/of foto’s als bewijs. De volgende dingen worden specifiek op dit formulier gevraagd:

– Kenmerken van de klacht i.v.m. de hitte;
– Waar de dieren zich bevinden;
– Of je symptomen van hittestress ziet bij de dieren (NVWA, z.d.).

Hieronder vind u een directe link naar het formulier:
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_Dierenwelzijn_boerderijdieren_v4/?def_modus=HITTE&get=1&sidn=e4a59da735fa452c8b45dfcc411f99e2

Dierziekten

Het melden van besmettelijke dierziekten, waarop meldingsplicht geldt, moeten telefonisch gebeuren via het volgende nummer: (045) 546 31 88. Dit is het telefoon nummer van het landelijk meldpunt dierziekten.

Hieronder vind je een directe link naar de pagina van de NVWA over dierziekten (NVWA, z.d.).
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/melden-dierziekte

En de link naar de lijst van aangifteplichtige dierziekten per categorie (NVWA, z.d.):
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/lijst-aangifteplichtige-dierziekten

Overige klachten m.b.t. dieren

De dingen die hieronder vallen zijn:
– Transport (inclusief invoer);
– Destructie (vernietigen dode dieren);
– Dierziekten (meldingsplichtige) (zie kopje hierboven);
– Proefdieren;
– Bedrijf;
– Diervoeder;
– Mestovertredingen;
– Aziatische boktor;
– Aziatische tijgermug;
– Reuzenteek.

Vervolgens kun je de melding of klacht uitleggen in een daarvoor bestemde kolom. Op de volgende pagina kun je max. 2 foto’s bijvoegen als bewijs (NVWA, z.d.).

Hieronder een directe link naar het formulier:
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_Warenklachten_formulier_v3/?get=1&sidn=bc716ad4b7014ba29a0eeb00be578cf7

Andere klachten of meldingen

Heb je andere klachten of meldingen m.b.t. landbouwhuisdieren of paarden die niet in een van deze categorieën staat kun je het beste bellen met de NVWA. Zij zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer: 0900-03 88 (NVWA, z.d.).

Bron vermelding:

NVWA. (z.d.). Contact – voor uw vragen, meldingen en klachten. Geraadpleegd op 4 juni 2020, van
https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact

NVWA. (z.d.). Lijst aangifteplichtige dierziekten. Geraadpleegd op 4 juni 2020, van
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/lijst-aangifteplichtige-dierziekten

NVWA. (z.d.). Melden dierziekte. Geraadpleegd op 4 juni 2020, van
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/melden-dierziekte

NVWA. (z.d.). Meldingen –en klachtenformulier NVWA. Geraadpleegd op 4 juni 2020, van
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_Warenklachten_formulier_v3/?get=1&sidn=bc716ad4b7014ba29a0eeb00be578cf7

NVWA. (z.d.). Vragenlijst: Welzijn/verwaarlozing boerderijdieren. Geraadpleegd op 4 juni 2020, van
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_Dierenwelzijn_boerderijdieren_v4/?get=1&sidn=55f608703ef74fe39daac62053c2c3bb

NVWA. (z.d.). Vragenlijst: Welzijn/verwaarlozing boerderijdieren. Hittestress. Geraadpleegd op 4 juni 2020, van
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/A_Dierenwelzijn_boerderijdieren_v4/?def_modus=HITTE&get=1&sidn=e4a59da735fa452c8b45dfcc411f99e2