Diergezondheid

Waarom ben je lid van de KNMvD? De KNMvD verzamelt informatie, vertaalt dit naar de praktijk en staat altijd tot jouw beschikking om je te helpen. De kennisbank is een online platform waar (veelgestelde) vragen en bijbehorende antwoorden te vinden zijn over allerlei onderwerpen. In de categorie diergezondheid vind je meer informatie over meldingsplichtige dierziekten, reizen met dieren, vaccineren en titeren.

Wanneer kan ik een rabiës titerbepaling uitvoeren?

De serologie kan worden uitgevoerd 30 dagen na de eerste rabiësvaccinatie. Is het dier (daarna) netjes elke keer geënt voordat de geldigheid van eerdere vaccinatie(s) is verlopen, dan kan de test direct uitgevoerd worden. De test moet worden uitgevoerd in een erkend laboratorium in Europa.